Sarajevska Općina Centar donirala Federalnoj upravi civilne zaštite metal detektor za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava sa dva senzora

Radi se o detektoru koji nije samo konvenncionalni detektor za detekciju metala, već on pruža povoljnije uslove u odnosu na neke druge detektore koji nemaju ovu vrstu karakteristika, jer, između ostalog, pruža i dodatne informacije o minskom polju koje se istražuje, pored signala metala daje i oblik metala, znači kao radar i tačno pokazuje izgled tog predmeta pod zemljom tako da se može prepoznati je li riječ o nekom predmetu ili je riječ o mini, pa se na taj način može što prije doći do unesrećenog. Prednost ovog detektora je i u tome što može da radi na temperaturi od minus 25 do plus 55 stepeni, što znači i u prostorima koji imaju različite vrste minerala i slično.

Načelnik sarajevske općine Centar Nedžad Ajnadžić, i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak,  danas (17. avgusta) potpisali su Ugovor o donaciji metal detektora za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava sa dva senzora i pripadajućom opremom koju je Općina Centar Sarajevo uručila FUCZ.

Radi se o tzv. dvoglavom metal detektoru sa dva senzora (VALLON VMR3G), u vrijednosti od 67.860 KM, koji je namijenjen za pretraživanje, detekciju i davanje dodatnih informacija o predmetima koji su u polju interesovanja i pronalazak minsko-eksplozivnih sredstva.

Ovo nije samo konvenncionalni detektor koji detektuje samo metal, već on pruža povoljnije uslove u odnosu na neke druge detektore koji nemaju ovu vrstu karakteristika, jer, između ostalog, pruža i dodatne informacije o minskom polju koje se istražuje, pored signala metala daje i oblik metala, znači da radi na principu radara tako da se može prepoznati je li riječ o nekom predmetu ili je riječ o minsko-eksplozivnom sredstvu pod zemljom, pa se na taj način, ubrzanom procedurom, može što prije doći do unesrećenog. Prednost ovog detektora je i u tome što može da radi na temperaturi od minus 25 do plus 55 stepeni, što znači i u prostorima koji imaju različite vrste minerala i slično.
Kao što je poznato, u posljednje vrijeme izražena je pojava prijavljivanja i pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava (MES) na području općina koje graniče sa Općinom Centar, na lokalitetima u neposrednoj blizini izletišta kao što je Trebević itd. Da bi se uspješno i pravovremeno moglo izvršiti neškodljivo uklanjanje navedenih ubojnih sredstava i uspješno vođenje akcija “Brzi odgovor u intervencijama deminiranja” potrebni su upravo ovi detektori.

I do sada je Općina Centar imala veoma dobru saradnju sa FUCZ, posebno u oblasti organiziranja i jačanja sistema zaštite i spašavanja na nivou lokalne zajednice.

Načelnik Ajnadžić je kazao da je ovo nastavak uspješne dugogodišnje saradnje FUCZ i Općine Centar, a direktor Solak je zahvalio načelniku i Općini Centar koji su prepoznali važnost aktivnost FUCZ-e, a to je odgovor na minske incidente u kojima naši sugrađani ulaze u minska polja i stradaju i koji su, nažalost, u BiH vrlo česti i 20 godina poslije rata.
Iskazana je zajednička želja da i ova donacija doprinese tome da što prije zemljište koje je zagađeno minama bude očišćeno.