Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok.  Vatrogasna jedinica općine Doboj Istok imala je intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila. Požar je lokalizovan i ugašen, povrijeđenih lica nije bilo.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane  izdašnosti  a samim tim i do povećane mutnoće vode na izvorištima: Klokot, Privilica, Trebljenik, Gata, Ostrovica i Toplica. Preporučuje se preventivno prokuhavanje vode prije upotrebe za piiće.

Vodosnabdijevanje u ostalim općinama je zadovoljavajuće.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Tuzlanski kanton

Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ-e nastavio je pružanjee podrške učesnicima Marša mira Potočari – Vukovar.

Općina Banovići. Tim za deminiranje FUCZ-e, i dalje vrši deminiranje na zadatku „Pribitkovići 3.“, na području općine Banovići.

Općina Kalesija. Tim za deminiranje FUCZ-e  obavljao je poslove završnog uzorkovanja deminirane površine na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf– Uskoplje. Na lokalitetu Pridvorci prijavljen pronalazak granate od ručnog bacača o čemu je obavješten Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE