Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 22:40 do 23:05 sati, u ulici K.Tvrtka, gdje je gorjeo otpad.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju  požara u naselju Dragodol, gdje je gorjelo sijeno. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gornji Ulišnjak, gdje je gorjelo sijeno. Požar je ugašen.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez i dalje vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće-naselje Pirići dva puta sedmično, a DVD Vitez u naselje Nadioci jednom sedmično po programu odvoza vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Od strane uposlenika firme „HP Investing“  A.D. u 09:53 sati, pristigla je prijava o pronalasku granate u naselju Gnojnice, na lokalitetu Craskih Vinograda.

Prijava je po prijemu proslijeđena Timu Mostar „A“ i  Službi za UES pri FUCZ-e Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE