Dopuna Sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Zeničko-dobojskom kantonu, za dan 09.03.2017.godine, do 15:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Sinoć u toku noći došlo je do aktiviranja klizišta na užem lokalitetu između poduzetničke zone i regionalnog puta Kakanj – Zenica, u naseljenom mjestu Malješ. U jutranjim satima, pripadnici Službe civilne zaštite obišli su teren, nakon čega  je održana vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite u 12,45 sati, na kojoj je donesena Odluka o proglašenju stanje druge nesreće, te su donesene i slijedeće naredbe :

  • – O privremenoj evakuaciji 11 stambenih objekata sa 13 domačinstava (50 članova), zbog preventivnih mjera predostrožnosti, kako nebi došlo do ugrožavanja ljudskih života, usljed daljnjeg pomjeranja klizišta.
  • – Da preduzeće Delta-petrol d.o.o. Kakanj, ukloni gumene trake koje se nalaze van ograđenog prostora postavljene u čelo klizišta, kao i šljako betonski zid cca 40 metara, koji opterečuje nožicu klizišta.
  • – Da preduzeće Trgošped d.o.o. Kakanj, ukloni svoju cisternu-tank, koja se nalazi u blizini klizišta i koja opterećuje isto.
  • – Zadužuje se Služba za poduzetništvo,urbanizam i zaštitu okoline i Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, da angažuju stručno lice (geologa), te da na prijedlog istog poduzmu mjere za rasterećenje klizišta.
  • – Da Elektrodistribucija Zenica, poslovnica Kakanj obezbijedi dežurnu ekipu na klizištu, te da ubrzaju sa dislokacijom svog dalekovoda, koji se nalazi u zoni klizišta.
  • – Da Z.D. Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, također obezbijedi dežurnu ekipu i razmotre imještanje svog dalekovoda iz zone klizišta.

Usljed aktiviranja klizišta  pogođeno je 11 kuća u industrijskoj zoni.

U cilju zaštite stanovništva odlučeno je da se izvrši iseljavanja 13 domaćinstava iz devet stambenih objekata i dva druga objekta, ukupno 50 osoba. Na osnovu nalaza geologa bit će poduzete interventne mjere, s ciljem rastrećenja klizišta i smanjenja ili uklanjanja sigurnosnog rizika.

Ogromne stijene i velike  količine zemlje udarile su u kuće, te su oštetćeni i električni stubovi.

Općinska služba civilne zaštite Kakanj, će pomoći svim porodicama pri evakuaciji, a koje  će boraviti kod rodbine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE