Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 16./17.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostar imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:30 do 17:05 sati, na Bišću Polju, gdje je gorio otpad,

– od 17:05 do 18:15 sati, na Bunskim kanalima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 20:30 do 22:30 sati, u Baćevićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su jednu intervenciju u stanu gdje je došlo do manjeg požara u kuhinji i tri obezbjeđenja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Krojčica,  gdje je gorjela trafostanica.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, uMostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren .

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR