Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————————-  732 cm  (pripremno stanje), juče 730  cm,

–   Bosanski Šamac —————————   601 cm  (pripremno stanje), juče 600  cm, 

–   Orašje —————————————–  828 cm  (pripremno stanje), juče 821  cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 198,81 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07:00 nivo je niži za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,7m3/s.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 09.03.2016. godine na području općine Goražde su vođene aktivnosti na otklanjanju posljedica koje su ostavile površinske vode i klizišta od 06.03.2016. godine i redovno se prati stanje klizišta.

Vodostaj rijeke Drine i svih njenih pritoka je u stalnom opadanju.

Općina Pale u Federaciji BiH. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u FBiH, u proteklih 24 sata stanje na području općine je stabilnije, jer je vodostaj rijeke Prače u stalnom opadanju. Pripadnici civilne zaštite u suradnji sa firmama JKP „Prača“ i „Mibral“ d.o.o. Sarajevo su svakodnevno na terenu i rade na saniranju i otklanjanju posljedica od poplava. Tokom jučerašnjeg dana uspjelo se izmjestiti korito te je rijeka Prača vraćena u prvobitni tok u naselju Podnehaje u MZ Hrenovica. Nastavljaju se radovi na vraćanju korita u prvobitno stanje nizvodno prema naselju Turkovići. U prijepodnevnim satima su uzeti uzorci sa poplavljenog poljoprivrednog zemljišta od strane Agropedaloškog zavoda Sarajevo, radi provjere stanja kvaliteta zemljišta i eventualnog zagađenja. Nastavljeni su radovi na čišćenju propusta i kanala na lokalnim putevima kao i magistralnom putu M-5.

Općina Foča u Federaciji BiH. Predstavnici Općinskih službi za upravu izvršili su obilazak lokalnih puteva na području Mjesne zajednice Jabuka i opšta je konstatacija da su obilne kišne padavine i bujične vode predhodnih dana oštetile većinu puteva, te da je veliki broj vodopropusta i odvodnih kanala u potpunosti začepljeni, što dodatno ugrožava sve putne pravce. Na pojedinim lokacijama došlo je i do manjih odrona zemlje na puteve. Zbog kišnih padavina i susnježice još uvijek su blago povećani svi vodotoci na području ove mjesne zajednice.

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeka Une i Sane u odnosu na protekle dane i dalje je u opadanju.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, jutros u 07:00 sati, iznosio je 67 cm, jučer 71 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine: kiša 0,5 l/m2

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, jutros u 07:00 sati, iznosio je 169 cm, jučer 175 cm. Kritična tačka je 380 cm.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj rijeka i hidroakumulacija na području Kantona je normalan.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je normalan.

Srednjobosanski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je u opadanju, osim rijeke Vrbas kod Gornjeg Vakufa.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je manju intervenciju na gašenju električnog uređaja u kući u ul. Kozlovačke čete.

Općina Lukavac.Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara barake u naselju Mehići. Pričinjena je znatna materijalna šteta, a požar je lokalizovan i ugašen.

Kanton 10.

Općina Livno. Vatrogasno društvo Livno imalo je intervenciju u mjestu Golinjevo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.  

                                

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. U protekla 24 sata prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Zahirovići, MZ Vranovići, koje ugrožava lokalni put i bazen za vodu.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA  

Unsko-sanski kanton

Usljed nepovoljnih hidrometeorološkihprilika došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća i dalje trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica.Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je od strane Općinske službe civilne zaštite Gračanica informaciju o pronalasku NUS-a.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Zavidovići. A-tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite vršio je uklanjanje i neutralisanje NUS-a na području ZE-DO kantona, općina Zavidovići.

Općina Kalesija. B-tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite nastavio je izvođenje radova na zadatku Kazin tuk – Zelina.

                                                                                                                          

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vođa deminerskog tima FUCZ Livno “B“, prijavio je pronalazak kasetne municije na lokalitetu Jasenice – Struge. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je zahtjev za pregled sumnjive površine cca 100 m2, u mjestu Lakševine, na kojoj su nekada bili rovovi. Obavješteni su Sektor za deminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite Mostar „A“.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. U naselju Čakići pronađena je ručna bomba. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane građanina, da je na lokalitetu Borije bb pronašao dvije ručne bombe,

– od strane Policijske stanice Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalazi nepoznati NUS.

O primljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeni NUS uklonio isti dan.

ZAGAĐENOST ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 10.03.2016 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići. Kvalitet zraka za dan 10.03.2016 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE