Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije, i to: na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru te na gašenju niskog rastinja.

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Šarenjak, gdje je gorio pomoćni objekat-šupa za drva.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:55 do 17:35 sati, na Buni, gdje je gorjelo drvo, te
  • od 21:30 do 22:25 sati, u Dračevicama, gdje je gorio otpad.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru i na Ivan Sedlu označen je kao  dobar.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR