Sažetak vanredne informacije o stanju na području Tuzlanskog kantona,  za dan 07.05.2024. godine, do 18:00 sati

NESREĆE U RUDNICIMA

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 07.05.2024 godine, primljena je informacija od dežurnog radnika  rudnika lignita „Mramor“ da je ekipa čete za spašavanje oko 17:00 sati došla do tijela tragično nastradalog rudara.

Akcija vađenja tijela tragično nastradalog rudara  iz jamskih prostorija još uvijek je u toku Očekuje se da će konačno biti završena za oko sat i po vremena.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR