Sažetak vanredne informacije o požaru na području Srednjobosanskog kantona, za dan 15.04.2024. godine, do 19:50 sati

Sažetak vanredne informacije o požaru na području Srednjobosanskog kantona, za dan 15.04.2024. godine, do 19:50 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Prema dobijenim informacijama od strane Općinske službe civilne zaštite Bugojno i odgovorne osobe iz Vatrogasnog društva Bugojno šumski požar na  lokalitetu Garački podovi stavljen je pod kontrolu. Na terenu su dežurni vatrogasni timovi koji vrše preventivni nadzor požarišta.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR