Sažetak vanredne informacije o požaru na području Srednjobosanskog kantona, za dan 15.04.2024. godine, do 14:30 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Šumski požar koji je izbio u petak 12.04.2024.godine, oko 22:00 sata, iznad naselja Vesela, desna strana lokaliteta Garački podovi gasili su mještani tog naselja, kojima su se priključili i radnici Šumarije. Kako požar nije ugašen, prema dobijenim informacijama od strane Općinske službe civilne zaštite općine Bugojno, predsjednika MZ Vesela i rukovodioca akcije gašenja požara ŠGD „Šume Središnje Bosne“, širi se prema planini Stožer, općina Kupres. Opožareno je oko 5 hektara šume. U akciji gašenja požara učestvuje 40-50 radnika Šumarije i 5 vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno.

Požar je i dalje aktivan a njegovo gašenje je u toku.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR