Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 20:30 do 21:00 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:00 do 19:10 sati, na mostu autoputa Vc u Počitelju, gdje je gorio agregat za strujno napajanje, te

– od 23:16 do 23:35 sati, u ul. Ante Starčevića, gdje je gorio dimnjak.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije i to: tri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru te jednu na gašenju napuštenog objekta.

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Panje, MZ Bašigovci, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gradačac. Vatrogasna jednica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na gradskoj deponiji otpada, na lokalitetu Višnjik.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru i na Ivan Sedlu je dobar.

                                       FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR