Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 16./17.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Solina, gdje je gorjelo  nisko rastinje,

– u naselju Mandići, gdje je gorio dimnjak u stambenom objektu-kuća.

Općina Teočak. DVD Teočak imalo je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela garaža.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u blizini površinskog kopa Višća Gornja,  gdje je gorjela divlja deponija.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet intervencija. Dvije intervencije se odnose na obezbjeđenje prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“, jedna na kontrolisano spaljivanje dimnjaka, jedna na gašenje zapaljenog niskog rastinja i jedna na gašenje manjeg požara u dijelu stambenog objekta. 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara

od 21:12 do 21:28 sati, u Ul. Stjepana Radića, gdje je gorio otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 18:00 sati, u Dobrinji, gdje je gorio otpad.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Hadžiabdića Mahala, gdje je gorio putnički automobil. Požar je ugašen.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 13:45 do 14:25 sati, u mjestu Šepići, gdje je gorio drveni otpad.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko zaprimila je informaciju da je došlo  do pada žice na pruzi koja je izazvala zapaljenje drveta u naselju Željeznička Stanica. Odmah po zaprimljenoj prijavi vatrogasci su izašli na lice mjesta te utvrdili da je drvo ugašeno, a o padu žice na pruzi obavjestili  JP“Željeznice FBiH“.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara od 14:50 do 15:55 sati, u naselju Belvedere, gdje je gorjela divlja deponija. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati u Mostaru je označen kao zagađen, a na Ivan Sedlu je označen kao umjeren.

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog nevremena kiše i vjetra koji je zahvatilo većinu Kantona, došlo je do niza kvarova na elektroenergetskoj mreži.Većina kvarova je otklonjena osim nekoliko dijelova dalekovoda, koji su još bez napona.Radi se na otklanjanju istih.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prekidi napajanja električnom energijom:

Grad Mostar

U tijeku je prekid el. napajanja na ribnjaku Salakovac.

Grad Konjic

Od 23:00 sati, kvar na području sela Džepi i Vrdolje, a od ranih jutarnjih sati dio Buturović Polja je bez napajanja.

Općina Jablanica

Od 04:30 sati, kvar na 2 trafostanice u mjestima Dobrigošće i Gradac.

Općina Prozor-Rama

Od 06:00 sati, aktivan je kvar u selima Uzdol i Here.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, zbog očekivanih padavina.

                                        FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR