Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području

Federacije BiH, za dane 17./18.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet intervencija: gašenje zapaljenog automobila, gašenje manjeg požara na privatnoj kući, dvije intervencije obezbjeđenja u toku točenja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i jednu tehničku intervenciju evakuacije iz zaglavljenog lifta.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 20:30 do 20:55 sati, u blizine Intesa Banke, gdje je gorjelo stablo. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca s vozilom.    

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju na gašenju požara od 06:30 do 07:55 sati, u naselju Glavice, gdje je gorjela garaža u sastavu kuće. Pričinjena je manja materijalna šteta.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je umjeren, a na Ivan Sedlu je dobar.

                                        FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR