Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 20./21.02.2024. godine, do 10:00 sati

Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 20./21.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokaciji G.Tuzla, gdje je gorjela divlja deponija,

– u UL. Zlatana Mešića, gdje je gorjela garaža.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živiniceimala je jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je  intervenciju na gašenju požara u ul. Krupska, gdje je gojelo smeće u kontejneru.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 14:53 do 16:30 sati, u mjestu Gornji Majetići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara  od 17:20 do 18:10 sati u mjestu Alatuša, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:00 do 15:00 sati, u mjestu Jare, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 2.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 15:40 do 17:00 sati, na lokalitetu Vagan, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 5.000 m2. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Dumanac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u mjestu Ričica, gdje je gorjela šuma.

Požari su ugašeni.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju požara kod srednje škole u Varešu, gdje je gorio kontejner sa otpadnim materijalom. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Smetovski put, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:30 do 15:30 sati, gorjela trava  i nisko rastinje u Kosoru,

– od 16:20 do 17:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Lakševinama,

– od 19:12 do 20:15 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Pologu.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:05 do 12:25 sati, gorio kontejner u Ul. Petra Krešimira IV,

– od 21:45 do 23:00 sati, gorjela šuma u Zvirovićima.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 16:45 do 17:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Bijakovićima,

– od 18:10 do 19:40 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Međugorju.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervenciju na gašenju požara od 14:30 do 15:50 sati, kod Separacije, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 18:00 do 19:30 sati, na šljunkari, gdje je gorio kontejner.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Ramaimala je intervenciju na gašenju požara od 17:45 do 18:15 sati, u Gmićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenje zapaljenih automobila i dijela fasade na stambenoj zgradi, jednu na gašenje zapaljenog niskog rastinja i jednu na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnikimala je intervenciju na gašenju požara od 12:00 do 12:35 sati, na lokalitetu Gornja Bojna,  gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara od 15:52 do 16:20  sati u ulici 1.Maj, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi. Požar je gasio jedan vatrogasac sa vozilom.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na podrucju općina Novi Grad-Sarajevo, Tešanj, Vitez, Sanski Most i grada Stolac timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 20 eksplozivnih sredstava.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR