Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 02./03.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet intervencija, od čega dvije veće.

Informacija o prvoj većoj intervenciji je zaprimljena u 03:48 sati. U ulici Trg nezavisnosti (Općina Novi Grad) došlo je do požara u ugostiteljskom objektu. Požar je lokalizovan u 04:14 sati, a u potpunosti likvidiran u 04:50 sati. U akciji gašenja je učestvovalo devet vatrogasaca sa dva vozila. Pričinjena je materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo.

Informacija o drugoj većoj intervenciji je zaprimljena u 05:05 sati, u ulici Dr. Mustafa Pintol (Općina Ilidža) došlo je do požara u ugostiteljskom objektu. Požar je lokalizovan u 05:50 sati, a u potpunosti likvidiran u 06:47 sati. U akciji gašenja je učestvovalo 11 vatrogasaca sa tri vozila. Pričinjena je materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo.

Ostale, manje intervencije se odnose na: dvije na gašenje zapaljenog kabastog otpada na otvorenom prostoru i jedna na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 12:33 do 13:00 sati, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara u gradu Gračanica, gdje je gorio krov od pogona pilane „Halidović“. Požar je ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Zelenika, gdje je gorjela napuštena kuća. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Perin Han, gdje je gorjela kuća. Pričinjena je veća materijalna šteta, bez povrjeđenih lica. Požar je lokalizovan.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je dobar , a na Ivan Sedlu umjeren.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR