Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01./02.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četri manjie intervencije na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i dvije na gašenju niskog rastinja.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Borovac, gdje je gorjela štala, plastenik i 15 košnica sa pčelama.Požar je lokalizovan i ugašen

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara  imala je tehničke intervencije i to:

– od 10:55 do 12:40 sati,  izvlačenje zmije iz automobila na Fortici,

– od 19:50 do 20:30 sati, otvaranje stana u Vukovarskoj ulici,

– od 19:55 do 21:05 sati, izvlačenje zmije iz automobila u Vrapčićima.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina  imala je tehničku intervenciju od 09:00 do 10:20 sati, na uklanjanju stabala u crkvenom dvorištu u Gabeli.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je četri tehničke intervencije i to: jednu na spašavanju mačke, jednu na otvaranju vrata i dva obezbjeđenja u toku točenja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša je imala tehničku intervenciju od 02:45 do 03:25 sati, u Ulici Ive Marinkovića, gdje je vršila sapiranja kolovoza poslije saobraćajne nezgode.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je dobar , a na Ivan Sedlu umjeren.

BIHAMK

Zbog međunarodnog praznika rada 1. maja, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR