Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.04.2024. godine, do 10:00 sati

Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 19:30 do 20:05 sati, gorio automobil u ul. Stjepana Radića,

– od 22:25 do 22:55 sati, gorio otpad u ul. kneza Domagoja.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina  imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 20:20 do 20:40 sati, u Tasovčićima na pijaci, gorio rasvjetni stub,

– od 22:20 do 22:40 sati, na gradskoj deponiji u Adi, gorjelo smeće.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Rekići, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 08:20 do 10:16 sati, u mjestu Mala Lisa, gdje je došlo do požara u poslovnom objektu „Second shop“. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jedinica grada Orašje imala je intervenciju na gašenju požara od 20:00 do 21:30 sati, iza poduzeničke zone Dusine, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Busovača imalo je intervenciju na gašenju požara od 09:00 do 14:00 sati, u graskom području, gdje je gorio kontejner s otpadom. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju po dojavi dima iz PTT kutije.

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavcaimala je intervenciju na gašenju požara u naselju Koksara, gdje je gorjela divlja deponija. Požar je lokaliziran i ugašen.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 13:05 do 14:10 sati, u Gabela polju, saniranje krovišta na privatnoj kući,

– od 14:05 do 14:50 sati, ispomoć nepokretnoj osobi u ul. Augusta Šenoe.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ tri intervencije na obezbjeđenju tankovanja goriva i jednu na sapiranju platforme.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR