Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je  intervenciju na gašenju požara od 08:55 do 10:40 sati, na Hodovu, gdje su gorjele gume i plastični otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je  intervenciju od 12:30 do 13:30 sati, na osiguranju požara, u Gabeli.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:10 sati, u mjestu Mostarska vrata, gdje je gorjela borova šuma. Intervenisala su dva vatrogasca s vozilom. Opožarena površina je oko 500 m2.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u 05:24 sati, u mjestu Lepenica, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara na pijaci Sebilj, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u ul. Fakultetska, gdje je gorio otpad, te
  • u Jelini, gdje je gorio električni vod.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju dimnjaka.

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačcaimala je intervenciju na gašenju požara u naselju Rijeka, gdje je gorio dimnjak.

Tehničke intervencije

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ dvije intervencije na obezbjeđenju tankovanja goriva te  jednu na obezbjeđenju sportskog događaja.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru je dobar, a na Ivan Sedlu je označen kao umjeren.

                                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR