Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 21./22.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostar imala je intervenciju na gašenju požara od 19:30 do 20:05 sati, u ulici S.Radića, gdje je gorio automobil.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 21:15 do 21:35 sati, u ulici Cazinskih brigada, gdje je gorio kontejner s otpadom.

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su devet intervencija: od kojih su tri požarne na gašenju dimnjaka, barake i napuštenog objekta, pet intervencija obezbjeđenja (četiri točenja goriva na Mrđunarodnom aerodromu Sarajevo i jedan koncert), te jednu tehničku intervenciju (zbrinjavanje neispravne plinske boce)

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Solina, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu, te

– u ulici Fadila Jahića Španca, gdje je gorjela trava na manjoj površini. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara

u naselju Đurđevik – Medovići, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ričica-Bjeloševići, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen. 

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u 01:04 sati, u naselju Topuzovo Polje, gdje je gorio otpad. Požar je ugašen i nije bilo materijalne štete.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u  naselju Pehare, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Prijavljena je zarazna bolest životinje (tuberkuloza-krava). Rješenjem veterinarskog inspektora naložrno, pored ostalog, klanje zaražene životinje u roku od 30 dana.

                                       FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR