Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.06.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su šest intervencija. Dvije se odnose na gašenje zapaljenog otpada u kontejnerima, dvije na obezbjeđivanje prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i dvije tehničke intervencije (otvaranje zaglavljenih vrata stambenog objekta i asistencija MUP-u KS nakon saobraćajnog udesa).

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinnica grada Lukavca imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Patriotski front, gdje su gorjele instalacije u stanu.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinnica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Hajdarevac, gdje je gorio automobil.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Kanton 10

Općina Livno. Dana 03.06.2024.godine od 14:01- 17:01 sati, vršeno je popravljanje elektro-mreže na pravcu Prolog-Lištani (općina Livno). Tom prilikom izvršeno je mijenjanje slomljenog stuba.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR