Održan prvi konsultativni sastanak zapovjednika i načelnika Federalnog štaba civilne zaštite

Tema sastanka bio je rad Federalnog štaba civilne zaštite a kako je federalni ministar finansija zapovjednik a direktor Federalne uprave civilne načelnik Štaba, fokus razgovora bio je na budućem radu Fedealnog štaba civilne zaštite.

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva finansija održan konsultativni sastanak federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića i novoimenovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnjića. Tema sastanka bio je rad Federalnog štaba civilne zaštite a, kako je federalni ministar finansija zapovjednik a direktor Federalne uprave civilne načelnik Štaba, fokus razgovora bio je na budućem radu Fedealnog štaba civilne zaštite. Jedna od važnijih tema ovog sastanka bio je prijedlog nove Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite kao stručno-operativnom tijelu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a zapovjednik i načelnik razgovarali su i o opremanju i obučavanju federalnih specijaliziranih jedinica te o Planu utroška sredstava posebne naknade za 2024. godinu.

Na ovom sastanku dogovorene su i druge aktivnosti koje su vezane za Federalni štab civilne zaštite a koje su u skladu sa Uredbom o Federalnom štabu civilne zaštite i Pravilnikom o načinu rada i funcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite.