Sažetak vanredne informacije o požaru na području Srednjobosanskog kantona, za dan 16.04.2024. godine, do 14:15 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Fojnica. Na osnovu izvještaja civilne zaštite općine Fojnica dostavljamo :

U jutarnjim  satima  oko 09:00 sati, ponovo je došlo  do aktiviranja požara  na lokalitetu Lučice, općina Fojnica  koji je  gašen od strane DVD Fojnica i uposlenika  ŠPD/ŠGD. Na osnovu  informaciji s terena od strane DVD požar je trenutno stavljen pod kontrolu, a uposlenici ŠPD/ŠGD  su i dalje  na terenu radi kontrole požarne zone, i eventualne ponovne intervencije gašenja požara. Opožareno je 20 ha zemljišta a na terenu je 12 vatrogasaca iz DVD Fojnica i ŠPD-a.

                          FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR