Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 30.04./01.05.2024. godine, do 10:00 sati

ZAGAĐIVANJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. U mjestu Draževići došlo je do izlijevanja goriva iz puknute cijevi lokalne benzinske pumpe u vlasništvu “Transport Beton” u rijeku Lepenicu. Na licu mjesta izašli su vatrogasci Vatrogasnog društva Kiseljak koji su locirati izvor izlijevanja goriva. Obavješten je vlasnik firme o ovom problemu i od njega se zahtjevalo da pošalje svoje zaposlenike sa svom potrebnom mehanizacijom na teren i pokušaju ukloniti izliveno gorivo iz puknute cijevi. Nakon ove intervencije dalje isticanje goriva je zaustavljeno. Obavještena je policijska stanica Kiseljak koja će obezbjediti lokaciju pronalska izlivenog goriva, kao i Inspekcija zaštite okoliša koja će uraditi sve neophodne radnje koje su budu tražili od njih. Prema dobijenim informacijama od strane Općinske službe civilne zaštite Kiseljak za sada sa terena nema informacija o posljedicama na okolinu.  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je umjeren, a na Ivan Sedlu dobar.

POŽARI

Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jedinica grada Orašje imala je noćas od 00:40 do 02:15 sati intervenciju na gašenju požara na gradskoj deponiji smeća.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara, i to: tri na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru i jednu intervencija na gašenju zapaljenog automobila.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejnerima u ulicama Jure Keroševića i Mitra Trifunovića Uče.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je intervencije na gašenju požara u naselju Dželinkani, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini od oko jedan dunum.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:19 do 12:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje pored puta M-17 u Sutini,

– od 21:50 do 23:25 sati, gorjeli štandovi na pijaci u Vrapčićima,

– od 23:05 do 23:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Bišću Polju.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina  imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:10 do 15:20 sati, gorjela šuma, nisko rastinje i smeće na Krču,

– od 15:15 do 16:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Trebižatu.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina  imala je od 10:15 do 11:10 sati tehničku intervenciju na saniranju krovišta na Osnovnoj školi „Lipanjske zore“ u Višićima.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je dvije intervencije na obezbjeđenju tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

BIHAMK

Zbog međunarodnog praznika rada 1. maja danas i sutra (00-24) zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivoupozorenja za područje  zapadne Bosne, zbog mogućih udara vjetra brzine od 40 do 50 km/h, te za regiju Tuzle, zbog očekivane grmljavine.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR