Sažetak vanredne informacije za dan 03.05.2024. godine, do 15:00 sati

EKSPLOZIJA, RUŠENJE ILI DRUGA NESREĆA U RUDNICIMA

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Prema dobijenim informacijama od strane KUCZ- Kantonalnog operativnog centra Tuzla, dana 03.05.2024 godine, desila se nesreća u rudniku lignita  „ Mramor“, gdje je došlo do obrušavanja veće količine zemlje i kojom prilikom je jedan rudar zatrpan. Čete za spašavanje rudnika „Kreke“ rade nadljudskim naporima kako bi izvukle zatrpanog rudara.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR