Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.  Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara na lokalitetu Gojino Brdo MZ Požarnica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokaciji MZ Šikulje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara naselje Rapatnica, Jasenica i Kudumovići, gdje je gorjelo nisko rastinje. Opožareno je cca 10 duluma.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara u MZ Memići, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 12 duluma.  

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji MZ Gornja Lohinja, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:00 do 16:40 sati, u mjestu Vučkovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od  16:40 do 17:42 sati, u ul. Prvomajska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 18:20 do 19:30 sati, na lokaciji Unska strana, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 20:10 doo 22:05 sati, u mjestu Miostrah, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 15:45 do 17:15 sati u mjestu Kalabe, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 17:51 do 20:15 sati, u mjestu Vejinac-Dubrava, gdje je gorjela trava.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 20.05 do 21.30 sati,  na lokalitetu Bobanova  Draga,(polje).Opožareno cca 1 hektar trave i niskog raslinja.U intervenciji gašenja sudjelovala dva vatrogasca PVP-a općine Grude sa jednim vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požaraod 16.30 do 17.15 sati, na lokalitetu Knešpolje, gdje je opožareno cca 5 duluma trave i niskog rastinja.U intervenciji sudjelovala dva vatrogasca PVP-a Grada Širokog Brijega sa jednim vatrogasnim vozilom, te jedna intervencija jutros od 00.00 do 00.30 sati, na lokalitetu Visoka Glavica, gdje je gorio: otpad, trava i nisko rastinje, opožareno cca 1 dulum. U gašenju

sudjelovala tri vatrogasca PVP-a Grada Širokog Brijaga sa jednim vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– gašenju požara dimnjaka u naselju Janjići,

– gašenju požara kuće u naselju Zmajevac, te

– gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestima Talami i Banlozi. Požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj ima intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Nekolj, gdje gori deponije sa otpadnim materijalom.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kopači, gdje je gorjela šuma i niskog rastinje. Požar je ugašen.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervencije na gašenju požarasuhe trave i niskog rastinja u mjestu Komšići, te ispomoć pri gašenju požara na deponiji Nekolj u općini Maglaju.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:15 do 18:10 sati, gorjela trava i nisko raslinje u naselju Humi Lišani,

– od 19:30 do 20:00 sati, gorio otpad na Bišću Polju.

 Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:15 do 18:20 sati, gorjela trska u Gabela Polju,

– od 19:50 do 20:20 sati, gorjele stare gume na gradskoj deponiji u Adi.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 18:15 do 19:30 sati, gorjela šuma u Donjem Selu,

– opd 19:45 do 20:20 sati, gorio otpad u Čelebićima kod Željezničkog mosta.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 11 manjih intervencija i to: 8 intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja, dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jedno obezbeđenje sportskog događaja.

Posavski kanton

Općina Odžak. Vatrogasna jedinica ZPVP Odžak imala je intervenciju na gašenju požara na otvorenom, gdje je gorjelo nisko rastinje i otpad .Požar je ugašen.

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Potraga za nestalim mladićima koji su sletjeli vozilom u rijeku Bregavu, grad Stolac, dana 11./12.02.2024. godine

Dana, 17.02.2024. godine, od 08:00 sati, Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje na vodi nastavila je raditi na pretrazi korita rijeke Bregave s ciljem pronalaska drugog tijela utopljenika. Potraga za tijelom utopljenika M.V. (20) iz Stoca, vršena je u dva pravca kojom je obuhvaćena lijeva i desna obala rijeke Bregave i to: od lokaliteta Separacija uzvodno rijekom Bregavom do mjesta utapanja, te od lokaliteta Separacija nizvodno rijekom Bregavom, prema Prenjskom mostu. U potrazi su zajedno učestvali pripadnici: Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi  FUCZ, GSS-a u BiH, Vatrogasne jedinice Stolac, Gradske službe CZ Stolac, policije Stolac, te veliki broj lokalnog stanovništva. 

U 12 : 50 sati, na desnoj strani obale rijeke Bregave, (oko 2 kilometra nizvodno od Separacije i oko 6 kilometara nizvodno od mjesta utapanja) locirano je tijelo nastradale osobe. Odmah je obavještena policija Stolac koja je na teren izašla zajedno sa hitnom medicinskom pomoći Stolac. Po dolasku na lice mjesta, od strane GSS u BiH i FUCZ, izvršeno je osiguravanje mjesta pronalaska i po dobivanju odobrenja od strane krim inspektora tijelo je izvučeno na obalu u 14:00 sati. Potraga za utopljenicima u rijeci Bregavi je završena.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR