Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 21./22.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala jeintervenciju na gašenju požara u MZ Pribitkovići, gdje je gorio pomoćni objekat i 180 bala sijena, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 21:00 sati, u mjestu Crljeni, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:33 do 15:05 sati, u mjestu Trnovi, gdje je gorjela šuma, te

– od 22:00 do 22:45 sati, u mjestu Šiljkovača, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara od 17.45 do 18.45 sati, na lokalitetu Mokro, gdje je gorjela bjelogorična šuma,opožareno je cca 1 hkektar površine. U intervenciji gašenja sudjelovala su dva vatrogasca PVP-a Grada Širokog Brijega sa jednim vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Lašva, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica grada Tešanj imala je intgervenciju na gašenju požara u mjestuLogobare, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 1 dunum. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 09:20 do 09:50 sati, u mjestu Rodoču, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 18:55 do 20:00 sati, na Bivoljem Brdu, gdje je gorjelo rastinje i manji dio šume.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je šest manjih intervencija i to: dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada, jedna intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedna intervencija na gašenju manjeg požara u stambenom objektu, jedna tehnička intervencija (otvaranje zaglavljenog prozora ) i jedno obezbjeđenje postavljanja rezervoara za vodu.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnikimala je intervenciju na gašenju požara od od 17:30 do 18:10 sati, na lokalitetu Gornja Bojna- Vilenica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Žuti nivo  upozorenje za područje  općine Livno, zbog mogućih udara vjetra brzine od 40 – 60 km/h.

Na području Bosne i Hercegovine za sutra je najavljen Narandžasti nivo upozorenja zbog očekivanog udara vjetra južnog smjera 40 – 60 km/h, na visoravnima i planinama od 60 – 80 km/h. Narandžasto upozorenje važi za period od 23.2.2024. 06:00h do 24.2.2024.10:00h.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR