Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:36 do 11:45 sati, u Blagaju, gdje je gorio otpad, te
  • od 20:45 do 21:15 sati, na Bišća polju, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 20:25 do 21:00 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 15:05 do 16:30 sati, u mjestu Kolunić, gdje je gorjela trava.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri intervencije: gašenje niskog rastinja, gašenje štale, te  jednu na gašenju dimnjaka.

Tehničke intervencije

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet intervencija na obezbjeđenju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo te dvije na otvaranju vrata.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije i to

  • od 14:40 do 15:30 sati, u Livču, na izvlačenju zmije iz automobila, te
  • od 17:26 do 18:15 sati, u Cimu, na izvlačenju zmije iz automobila.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru označen je kao odličan, a na Ivan Sedlu je označen kao umjeren.

                                    FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR