Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01./02.06.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara na gradskoj deponiji otpada, u naselju Višnjik.

Grad Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jednica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gornji Srebrenik, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na manjoj površini.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada grada Tuzle  imala je intervenciju na gašenju napuštenog stambenog objekta, u ulici Džafer Mahala. Požar je lokalizirani i ugašeni.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su intervenciju u 22:18 sati, na lokalitetu mjesta Gradac (općina Hadžići), gdje je gorjela kuća i štala. Požar je lokalizovan u 22:39 sati, a potpuno ugašen u 01:12 sati. Na gašenju požara učestvovalo 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila. Pričinjena materijalna šteta, nije bilo povijeđenih lica. Također, imali su i dvije manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog ogrjevnog drva na otvorenom, te intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren.

                                        FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR