Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 31.05./01.06.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Vida 2, gdje je gorjela gradska deponija otpada „Višnjik“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 01:19 do 01:55 sati, na Šehovini, gdje je gorio automobil.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali  su tri intervencije: gašenje kabastog otpada, gašenje manjeg požara u poslovnom prostoru i obezbjeđenje pretakanja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke u periodu od 27.05. do 31.05.2024.  na 26 lokacija na području općina Vogošća, Pale FBiH, Banovići, Bosansko Grahovo, Prozaor- Rama, Sanski Most, Velika Kladuša, Busovača Foča FBiH, Hadžići,Ilijaš, Ilidža, Fojnica, Usora i gradova Mostar, Goražde, Živinice, Konjic, Zenica timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 71 eksplozivno sredstvo i streljivo 732 komad.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR