Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.03.2024. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton:

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………             269 ( pripremno stanje), jučer 296,

Bosanski Šamac…………………………              85 ( normalno stanje), jučer 133  ,

Orašje……………………………………..              333  ( normalno  stanje), jučer 373.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 197,99  mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za  1cm u odnosu na prethhodni dan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 6.00 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 09:20 do 09:40 sati, u Dretelju, gdje je gorio otpad.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su šest intervencija, od toga jednu veću i pet manjih intervencija.

Veću intervenciju imali su dana, 23.03.2024. godine u 04:27 sati u ulici Rakovička cesta bb, Općina Ilidža, gdje je došlo do požara na pilani. Požar je lokalizovan 05:14 sati. U gašenju požara učestvovalo je 11 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila.

Manje intervencije su bile slijedeće: četiri na gašenju zapaljenog niskog rastinja i jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenoj zgradi.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 11:20 do 12:30 sati, u ulici Mile Balabana, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 22:20 do 01:20 sati, u mjestu Lušci Palanka, gdje je došlo do požara u peletari firme Final-grup. Pričinjena je manja materijalna šteta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je označen kao dobar, a na Ivan Sedlu je umjeren.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR