Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.03.2024. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton:

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………             451 ( pripremno stanje), jučer 481,

Bosanski Šamac…………………………              282  ( normalno stanje), jučer 286,

Orašje…………………………………….              501 ( normalno  stanje), jučer 519.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 197,97  mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 1 cm u odnosu na prethhodni dan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,90 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 13:45 do 14:25 sati, na lokaciji Carski Vinogradi, gdje su gorjele gume.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju i tri manje intervencije.

Veća intervencija je bila dana, 17.03.2024. god u 19:02 sati, došlo je do požara na štali, naselje Kadarići, Općina Ilijaš. U požaru je učestvovalo 12 vatrogasaca, sa četiri vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 21:09 sati, a likvidiran u 23:39 sati.

Manje intervencije su: dvije na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju otpada na otvorenom.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ul.  Džemala Bijedića, gdje je gorio stambeni objekat – kuća i pomoćni objekat-šupa.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 19:00 do 20:00 sati, u mjestu Revenik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:30 do 21:10 sati u mjestu Liskovac, gdje je gorjela šuma

– od 22:50 do 23:30 sati u mjestu Liskovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 18:26 do 19:45 sati, u mjestu Rudnik, gdje je gorjela šuma.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jednica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara od 09:00 do 10:00 sati, na lokalitetu Šišeta, gdje je gorio otpad na gradskoj deponiji. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kišne padavine proteklih dana uzrokovale su zamućenje vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća. Preporučuje se korisnicima da i dalje iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 91.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Srebrenica 8; Banja Luka 4; Rudo, Sarajevo-Bjelave, Višegrad 3; Bjelašnica, Han Pijesak, Zvornik 2.

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR