Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.03.2024. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton:

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………             413 ( pripremno stanje), jučer 451,

Bosanski Šamac…………………………              234  ( normalno stanje), jučer 282,

Orašje……………………………………..              478 ( normalno  stanje), jučer 501.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati, bio je 197,98  mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 1 cm u odnosu na prethhodni dan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,00 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:50 do 11:15 sati, u ulici Nadbiskupa Čule, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 14:00 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad, te

– od 20:35 do 21:30 sati, u Blagaju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 19:25 do 20:05 sati, u Adi, gdje su gorjele stare gume.

Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 18:30 do 19:00 sati, u G. Koloniji, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jednica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara od 17:25 do 18:15 sati, na lokalitetu Šišeta, gdje je gorio otpad na gradskoj deponiji. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Drvenice kod Jelovog Brda, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Selim ef. Merdanovića, gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru. Požar je ugašen.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 13:25 do 13:40 sati, u Dubrovačkoj ulici, gdje je vršila ispumpavanje vode iz potopljenog stana.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je umjeren, a na Ivan Sedlu označen je kao dobar.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na podrucču općina Novi Grad – Sarajevo, Velika Kladuša, Ilidža, Doboj Istok, Tešanj i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 13 eksplozivnih sredstava i streljivo jedan komad.

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR