Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.03.2024. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton:

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………             375 ( pripremno stanje), jučer 413,

Bosanski Šamac…………………………              219  ( normalno stanje), jučer 234,

Orašje……………………………………..              446 ( normalno  stanje), jučer 478.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 197,99  mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je višiza 1 cm u odnosu na prethhodni dan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5.00 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 08:30 do 08:55 sati, u mjestu Dračevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jednica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Šišeta, gdje su vršili gašenje deponije sa otpadnim materijalom.  Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Donje Ledenice, gdje su gorjela drva za ogrjev i gume od motornih vozila.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju zapaljene peći od centralnog grijanja.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su intervenciju na gašenju požara zapaljenog niskog rastinja.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Lisice, gdje je gorjelo stablo uz obiteljsku kuću. Požar su gasili u dva navrata dvojica vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

Općina Posuje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bage, gdje je gorjela borova šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom na površini cca 1000 m2.

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR