Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 29./30.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 10 intervencija: tri intervencije na gašenju kontejnera sa otpadom, po jedna na gašenju napuštenog objekta, sijena i stabla, jedan izlazak na teren po dojavi o dimu u haustoru zgrade i tri intervencije obezbjeđenja u toku točenja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji G. Lipnica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara

od 19:55 do 20:35 sati, u Adi, gdje su gorjele gume i otpad.

Općina Prpzor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 02:20 do 03:00 sati, na lokalnom putu sela Dobroša, gdje je gorio automobil.

Unsko-sanski kamton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je inetrvenciju na gašenju požara od 18:00 do 20:20 sati, u mjestu Gorinčani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara od 19:36 do 21:00 sati, u mjestu Elkasova Rijeka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ričica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasne jedinica općine Kiseljak imali dvije intervencije na gašenju požara i to: jednu od 20:10 do 21:30 sati, na lokaciji Kobiljača, gdje je gorio objekt u vlasništvu Nermina Keče ( bivši autootpad „Fans“). U intervenciji su učestvovala tri vozila PVP Kiseljak, te drugu intervenciju od 23:30 do 01:00 sati, na istoj lokaciji.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati u Mostaruje označen kao zagađen, a na Ivan Sedlu je označen kao umjeren.

OSTALO

BIHAMK

Zbog međunarodnog praznika rada 1. maja zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini večeras od ponoći do 02.05. do 24 sata.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR