Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 28./29.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 13 intervencija i to: tri prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“, jedna na obezbjeđenju sportskog događaja, dvije na gašenju zapaljenih automobila, tri na gašenju zapaljenog otpada u kontejnerima, jedna na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jedna na gašenju zapaljenih stvari u stambenom objektu, jedna na gašenju zapaljenog dimnjaka i jedna na gašenju pomoćnog objekta u sklopu domaćinstva.

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Vučkovci, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bazen, gdje je gorjelo putničko vozilo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:20 do 15:35 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:00 do 16:30 sati, na Jasenici, gdje je gorio otpad.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je zagađen, a na Ivan Sedlu je označen kao dobar.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR