Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.03.2024. godine, do 10:00 sati

Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.03.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 18:57 do 21:00 sati, u mjestu Mahmići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala intervenciju na gašenju požara od 10:25 do 11:40 sati, u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorjela trava.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Rakitno“ imalo je od 13:55 do 16:30 sati intervenciju na gašenju požara u Tribistovu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje  na površini od oko 5 000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 11 manjih intervencija na gašenju požara, i to: tri na gašenju dimnjaka, dvije na gašenju niskog rastinja, dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenih guma, jednu na gašenju zapaljenog automobila, te dvije manje požarne intervencije u stanu i potkrovlju kuće.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:10 do 18:30 sati, na Kvanju, gdje je gorio otpad.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenicaimala je intervenciju na gašenju požara u ulici Kočeva, gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenikaimala je intervenciju na gašenju požara na auto otpadu u naselju Džombići.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnikimala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Kljaci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u gradu Travniku, gdje je gorjela garaža.

Oba požara su ugašena.

Tehničke intervencije

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je od 23:15 do 23:55 sati tehničku intervenciju na čišćenju prometnice nakon prometne nezgode kod OŠ „Marka Marulića“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 07:25 do 07:40 sati tehničku intervenciju na otvaranju stana u ul.Fra.Franje Miličevića.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je od 10:35 do 10:55 sati tehničku intervenciju na ispomoći nepokretnoj osobi u Tasovčićima.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je od 15:30 do 16:18 sati tehničku intervenciju na ispomoći pri iznošenju nepokretne osobe.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je dvije tehničke intervencije, i to: na otvaranju vrata stana i na otvaranju vrata lifta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je označen kao odličan, a  na Ivan Sedlu  umjeren.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR