Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 05./06.06.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u ulici A. Herljevića 13, gdje je gorjela stambena jedinica.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:55 do 11:15 sati, u ulici  Kneza Višeslava, gdje je gorio otpad,

– od 16:05 do 16:45 sati, u ulici  Maršala Tita (naselje Luka), gdje je gorio otpad.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Fra Ivana Franje Jukića, gdje je gorio otpadni materijal.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ozrakovići, gdje je gorio dimovodni kanal u pržionici kikirikija privredno poslovnog objekta.

TEHNIČKE INTERVENCIJE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničku intervenciju od 10:00 do 11:20 sati, gdje je vršila sapiranje igrališta i platoa ispred spomen obilježja u Čeljevu.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri obezbjeđenja, dva prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i jedno prilikom javnog događaja.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, uMostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu kao dobar.

                                FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR