Sažetak redovnog izvještajao stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 06./07.05.2024. godine, do 10:00 sati

NESREĆE U RUDNICIMA

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Od dežurnog u rudniku lignita „Mramor“ jutros je dobivena informacija da nema promjena u odnosu na predhodne dane. Radovi na potrazi za nastradalim rudarom se nastavljaju.

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– dana 06.05.2024. godine, u 07:43 sati, intervencija na gašenju požara pomoćnog objekta u kom se nalazila garaža, šupa i radionica, a objekat se nalazio u blizini štale i kuće u naselju Gornja Zimča. Požar je ugašen i sprečeno je širenje požara na štalu i kuću. Na pomoćnom objektu je nastala veća materijalna šteta.  Požar je gasilo sedam vatrogasaca sa dva navalna vatrogasna vozila,

– dana 06.05.2024. godine, u 23:48 sati, intervencija na gašenju požara divlje deponije u naselju Malo Čajno. Požar je ugašen i nije bilo materijalne štete. Požar su gasila tri vatrogasca sa  vatrogasnim navalnim vozilom.

Oba požara su ugašena.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Jelina, gdje gorio otpadni materijal.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervenciju na gašenju požara od 12:19 do 12:40 sati, u ul. Ibrahima Mržljaka, gdje su gorjele suhe grane i korov.

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanicaimala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Čozalovo brdo, MZ Babići, gdje je gorio drveni pod u porodičnoj kući.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Gračanica, zaseok Bučje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavcaimala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Tumare, gdje je gorjela šuma na površini od oko pet duluma. Požar je lokalizovan i ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenje požara u napuštenom objektu, jednu na gašenje požara u devastiranom objektu i jedna na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:00 do 17:50 sati, u Vrapčićima, gdje je gorio otpad.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog iznenadnog kvara na vodovodnim instalacijama u ul. Kneza Višeslava, te ul. Kardinala Stepinca došlo je do isključenja vode. O ponovnoj normalizaciji vodoopskrbe, te detaljima radova Vodovod će blagovremeno izvijestiti građane.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati u Mostaru je odličan, a na Ivan Sedlu umjeren.

OSTALO

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Profesionalnavatrogasna jedinica grada Ljubuškog i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Trebižat“ imali su pokazne vježbe u dječijim vrtićima u Ljubuškom i Vitini s ciljem upoznavanja djece sa svojim radom i materijano tehničkim sredstvima, kao i postupcima građana u slučaju požara.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR