Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 26./27.04.2024. godine, do 10:00 sati

Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 26./27.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju od 13:24 do 15:05 sati, u mjestu Tomina, gdje je gorio pomoćni objekat – šupa sa drvima.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru i jedna na gašenju zapaljene barake pune otpada.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru u Ulici VI Bosanske Brigade.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervencije na gašenju požara u Ulici 119. Muslimanske Brigade, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 09:00 do 09:45 sati tehničku intervenciju na otvaranju vrata stana na Bulevaru.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je od 17:00 do 18:30 sati tehničku intervenciju na sapiranju prometnice nakon građevinskih radova kod Doma zdravlja u Grudama.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ jednu intervenciju na obezbjeđenju tankovanja goriva i jednu na sapiranju platforme.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”,  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru i na Ivan Sedlu označen je kao  dobar.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR