Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 14:05 do 14:35 sati, u ulici Fra Ambre Miletića, gdje je gorio otpad.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su devet intervencija: tri intervencije na gašenju otpada na otvorenom prostoru, dva izlaska na teren po dojavi o dimu u haustoru i stanu i četiri intervencije obezbjeđenja (tri točenja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i jedan javni događaj).

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živiniceimala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Kupjerusi, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u Gradskoj ulici, gdje je gorjela napuštena kuća.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bazen, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Seona-Dorići, gdje je gorio pomoćni objekat- drvena šupa.

KLIZANJE TLA 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru i na Ivan Sedlu označen je kao  dobar.

                                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR