Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.05.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 18:25 do 18:40 sati, u Omladinskoj ulici, gdje je gorio otpad,

od 02:13 do 02:35 sati, u Šantićevoj ulici, gdje je gorio otpad.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara od 09.10 do 10.00 sati, u naselju Gornji Radišići, gdje je gorjela divlja deponija otpada. U intervenciji gašenja sudjelovao jedan vatrogasac sa specijalnim vozilom.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su devet intervencija. Dvije se odnose na gašenje zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jedna na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru, jedna na gašenje zapaljenog niskog rastinja, jedna na gašenje manjeg požara na transportnom vozilu, dvije na obezbjeđivanje prilikom tankovanja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i dvije tehničke intervencije (otvaranje zaglavljenih vrata).

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 02:10 do 03:10 sati, u mjestu Velagići, gdje je gorio otpad.

Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tehničku intervenciju od 09:05 do 10:40 sati, na lokaciji Ćoralići-Skokovi, čišćenje kolovoza nakon saobraćajne nezgode.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije tehničke intervencije:

– od 19:20 do 20:30 sati u mjestu Veinac, ispumpavanje vode iz stambenog objekta.

– od 20:30 do 23:45 sati u mjestu Todorovska Slapnica, ispumpavanje vode iz stambenog i pomoćnog objekta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara  imala je tehničku intervenciju od 07:20 do 07:55 sati, saniranje mjesta nakon prometne nezgode  mjestu Humilišani.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina  imala je tehničke intervencije i to:

– od 10:30 do 14:00 sati, pilanje stabla u Čeljevu,

– od 18:20 do 18:40 sati, posipanje kolnika pijeskom zbog prolivenog ulja u Ul. Ante Starčevića.

VELIKO NEVRIJEME I GRAD

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj

Kišne padavine koje su dana 21.05.2024.godine zahvatile područje općine Kladanj uzrokovale su pojavu bujičnih voda i potoka i njihovo izlijevanje na puteve i poljoprivredna dobra, plavljenje objekata i dr.Obilaskom terena ustanovljeno je da je došlo do porasta i pojave bujica potočnih voda i nanošenja šteta na magistralnom putu M-18, na lokalnim i nekategorisanim putevima, propustima, odvodima, kanalima i kompletnoj infrastrukturi. Formirali su se nanosi materijala na puteve, oštećenje površinskog sloja makadamskih puteva, podravljanje asfaltnih puteva itd. Došlo je do aktiviranja nekih starih klizišta i odrona na putevima. Posebno izdvajamo naselje Gojakoviće gdje su se bujične vode izlile na Magistralni put M-18 jer je nekoliko propusta od ranije začepljeno, i uzrokovale formiranje nanosa šljunka i drugog materijala na kolovozu, zatim podravljanje kolovoza posebno na lokalitetu gdje je 2023.godine rađena sanacija klizišta. Poplavljen je jedan stambeni objekat u Gojakovićima i poljoprivredne površine, lokalni put kroz naselje je totalno devastiran, začepljeni su propusti i kanali.U Kladnj je voda ušla u nekoliko stambenih objekata a nanesene su štete i na putevima i odvodnim sistemima.Na području Mjesne zajednice Tuholj grad je nanio štete na usjevima a bujice su oštetile lokalnu putnu infrastrukturu.Na području ostalih mjesnih zajednica uglavnom su štete nanesene na lokalnoj putnoj mreži i odvodnim sistemima.

BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU

Unsko-sanski kanton

Na području USK-a u protekla 24 sata desile su se četiri saobraćajne nezgode. Jedno lice je smrtno stradalo, jedno lice zadobilo je teže tjelesne povrede, te je pričinjena materijalna šteta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je odličan, a na Ivan Sedlu umjeren.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR