Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.05.2024. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Dana 23.5.2024. godine, na području MZ Vitinica uslijed jakog pljuska došlo je do izlijevanja lokalnog vodotoka i plavljenja jednog dvorišta i ugrožavanja jednog stambenog objekta.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Dana 23.5.2024. godine u 11,30 sati, vatrogasna jedinica općine Kalesija  imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta u kojem je bila uskladištena slama u naselju Jelovo Brdo. Požar je lokaliziran i ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 10 intervencija: dvije na gašenju kontejnera sa otpadom, jedna na gašenju automobila, šest intervencija obezbjeđenja u toku pretakanja goriva na Aerodromu i jedna tehnička intervencija (saapiranje platforme na Aerodromu).

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Dana 23.5.2024. godine, na području MZ Goduš došlo je do aktiviranja klizišta pored lokalnog puta za naselje Mahala. Službenici OSCZ Sapna su obišli lokaciju radi utvrđivanja stanja na lokalitetu.

VELIKO NEVRIJEME I GRAD  

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Dana 23.5.2024. godine, uposlenici službe za CZ zajedno sa komisijom za procjenu šteta su izašli po prijavi o urušavanju stabla u vodotok rijeke Drijenče koje je zapriječilo pritisak vode i uslijed pada oštetilo dio usjeva na privatnoj parceli.

Komisija će sačiniti zapisnik i bit će angažirana služba ZiS za komunalne poslove u JP Komus Gračanica na uklanjanju stabla iz vodotoka rijeke Drijenče.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati u Mostaru je odličan, a na Ivan Sedlu umjeren.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR