Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 11./12.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su imali su osam manjih intervencija i to: jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog otpada u napuštenom objektu, jednu na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog automobila, tri obezbjeđenja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo te jednu tehničku intervenciju na izvlačenju dva beživotna tijela iz Miljacke.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 18:15 do 19:05 sati, na Gorancima, gdje je gorio putnički automobil,

– od 19:40 do 20:40 sati, u Dračevicama, gdje je gorio otpad,

– od 21:20 do 21:43 sati, u Ilićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:45 do 22:30 sati, u ul. Zrinskog Frankopana, gdje je gorio otpad, te

– od 22:10 do 22:50 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 23:55 do 00:35 sati, u Adi, gdje je gorio otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 09:35 do 10:20 sati, u Međugorju, gdje je gorio kontejner.

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Babice, gdje je gorjela šuma, te

– u ul. Kulina Bana, gdje je gorio kontejner.

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bare, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gračanica. Vatrogasna jednica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Hajdarevac, gdje je gorio dimnjak.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jednica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Hrasno, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i gume.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 17:00 sati,  u mjestu Bravsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara od 12:10 do 13:05 sati, u krugu preduzeća „Porcini“.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Pečuj, gdje je gorjela deponija otpada. Požar se proširio i na obližnju šumu. Isti je ugašen.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 00:24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru je označen kao zagađen, a na Ivan Sedlu označen je kao dobar.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR