Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri intervencije. Jedna intervencija se odnosi na gašenje manjeg požara u ugostiteljskom objektu, jedna na gašenje zapaljenog automobila i jedna na gašenje zapaljenog niskog rastinja.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:15 do 09:00 sati, u Dračevicama, gdje je gorio otpad u kontejneru,

– od 09:50 do 10:30 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Priluk, gdje je gorjela drvena vikendica.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jednica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Dumanac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u mjestu Ričica, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i djelovi šume.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 20:15 do 22:05 sati, u mjestu Kovačevići, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 07:46 do 08:40 sati, u ulici Šabića put, gdje je gorjela kuća.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati u Mostaru je zagađen, a na  Ivan Sedlu umjeren.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR