Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01/02.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara u naselju Izačić, gdje je gorjela trava, otpad i dimnjak.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:30 do 14:35 sati, u mjestu Begove Kafane, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15:20 do 16:30 sati, u mjestu Trstovac, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– od 23:40 do 01:00 sati, u mjestu Pjanići, gdje je gorjela kuća.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 20:23 sati, u mjestu Kapljuh, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:18 do 21:00 sati, u mjestu Lisac, gdje je gorjela šuma,

– od 20:25 do 21:30 sati, u mjestu Stari Majdan, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– od 20:30 do 22:00 sati, u mjestu Brajića tavan, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 20:30 do 21:40 sati, u mjestu Krasulje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 16 intervencija: devet na gašenje niskog rastinja, pet na gašenju kontejnera sa otpadom i dvije tehničke intervencije (otvaranje zaglavljenih vrata stana i sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo).

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara i to:

– dva puta, naselju Kojšino, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– na planini Majevica, naselje Bojići, gdje je gorjelo nisko rastinje, intervencija je bila otežana zbog mina i eksplozivnih sredstava koja su zaostala iz rata.

Općina Čelić. DVD imalo je  intervenciju na gašenju niskog rastinja u centru Čelića u blizini pilane. U intervenciji gašenja je učestvovalo četri vatrogasca sa jednim vozilom.

Opožarena je površine oko 1 dulum.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Lendići, gdje je gorjela divlja deponija.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervencije na gašenju požara i to:

– MZ Mionica naselje Alibašići, gdje je gorjelo nisko rastinje i bandera. Opožarena površina je jedan dulum, te

– MZ Donje Ledenice u pilani „Rajčanka“, gdje su gorjeli su balvani.

Općina Doboj Istok. DVD imalo je intervenciju na gašenju požara u MZ Mala Brijesnica, gdje je gorjelo nisko rastinje. U intervenciji su učestvovali i građani iz naselja sa pripadnicima DVD Doboj Istok.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Smoluća, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Općina Sapna. DVD  imalo je dvije intervencije i to:

– MZ Baljkovica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, opožarena površina je osamdeset duluma, te

– MZ Nezuk, gdje su gorjela dva voćnjaka i nisko rastinje. Opožarena površina je sto i pedeset duluma.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Saraći, gdje je gorjelo nisko rastinje. Opožarena površina je trideset duluma.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– MZ Milino Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje u blizini minirane površine,

– Koksara, gdje je gorjelo nisko rastinje. Opožarena površina je jedan dulum,

– MZ Borice,gdje je gorjelo nisko rastinje. Opožarena površina je 5 duluma,

– MZ Trapale, gdje je gorjela šuma u blizini minskog polja, te

– MZ Milino Selo, gdje je gorjela šuma. Opožarena površina je deset duluma.

Svi požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.  Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, gdje je gorjela suha trava i rastinje,

– Konjevići, gdje je gorjela suha trava i rastinje,

– Mutnica, gdje je gorjela suha trava i rastinje,

– Vražale, gdje je gorjela suha trava i rastinje,

– Lukovo Polje, gdje je gorjela suha trava i rastinje,

– Tišina, gdje je gorjela suha trava i rastinje. Svi požari su ugašeni.

Šumski požar koji je bio aktiviran na lokalitetu Nemile, zbog ne pristupačnosti terena pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica nisu intervenisali, dok su na licu mjesta bili uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK i JP “ŠPD – ZDK“ d.o.o. Zavidovići. Tokom noći je pala kiša, te je isti ugasila.

Grad Zavidovići. Vatrogasna jedinica grada Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara u Kamenici  i Hajderovićima gdje je gorjelo nisko rastinje i šume.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u 17:20 sati,  u naselju Holići, gdje je gorjela divlja deponija i nisko rastinje. Požar je ugašen. te

– u 20:03 sati, intervencija na gašenju požara niskog rastinja koji je ugrožavao jedan privredno-poslovni objekat u naselju Arnautovići. Požar je upotpunosti ugašen i spriječeno širenja požara na privredno-poslovni objekat.

Općina Tešanj. Vatrogasne jedinice općine Tešanj, imala je intervenciju na poziv Teritorijalne vatrogasne jedinice Teslić, u 22:50 sati, sa dva vatrogasca i vatrogasnim kamionom na području općine Teslić (Mladikovine), gdje je pružala dodatnu pomoć u gašenju velikog požara šume i niskog rastinja.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervencije na      gašenju požara i to:

– od 21:20 do 02:05 sati, u mjestu Čukle, gdje je gorjela veća površina šume. Požar je lokalizovan,

– od 15:00 do 19:05 sati, u mjestu Vitovlje, gdje je gorjela trava i šuma. Požar je lokalizovan,

– od 01:15 do 01:50 sati, u mjestu Ovnak, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar lokalizovan, te

– od 14:06 do 15:00 sati, u mjestu Sačevo, gdje je gorjela drvena šupa. Požar je lokalizovan. 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:45 do 18:40 sati, u Bijelom Polju, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava, te

– od 19:10 do 19:40 sati, u Bijelom Polju, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava.

Grad Čapljina.  Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 18:20 do 19:40 sati, na Zabrdalju, gdje je gorjela garaža.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 08:00 do 08:20 sati, u D.V.Ograđeniku, gdje je gorio kontejner.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 19:40 sati, na lokaciji Grkašnica, gdje je gorjela šuma.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:24 do 12:40 sati, u ulici 1 Mart, gdje je gorio kontejner, te

– od 22:00 do 22:30 sati, na Bukovom podu, gdje je gorio otpadni materijal.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde.  Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara od 13:25 do 17:25 sati, na lokalitetu Deševa – MZ Osječani, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. U intervenciji gašenja učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije tehničke intervencije uslijed vjetra: sanacija oštećenog krova u ul. Kasima Ćehajića, te u naselju Klokot uklanjanje grane koja je prijetila da padne na objekat.

JAK VJETAR

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Olujno nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra sa kišom pogodio je  grad Gračanicu.

– Po dojavi Uposlenika PU Gračanica u 23:41 sati, o pojavi štete na JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ uposlenici službe za CZ su izašli i zajedno s mendžmentom JU Gimnazija i uposlenicima nakon uvida konstatovali da je uslijed jakog vjetra totalno uništen krov na JU Gimnazija.

– Krovna građa razbacana je po dvorištu zgrade kao i dvorištu Organa Uprave  grada te ugostiteljskog objekta „Lovac“.

– Kompletan sprat sa informatičkom opremom je bio pod vodom.

– Uposlenici Gimnazije i službe za CZ su organizovali izmještanje računara i oprema na sigurnije mjesto, a donešen je i najlon za pokrivanje stolova i druge opreme.

 Zeničko-dobojski kanton

Tokom noći sa 01.04./02.04.2024 godine grad Zenicu pogodio je jak olujni vjetar, koji je pričinio materijalnu štetu na objektima. Najviše prijava se odnosi na obrušenje fasada sa zgrada i obaranja stabala. Ljudskih žrtava nije bilo. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala sljedeće intervencije uzrokovane jakim vjetrom:

– tehnička intervencija ( pao krov zgrade ) – Prve zeničke brigade – intervencija uspješno završena, te

– tehnička intervencija uklanjanja oborenog stabla sa saobraćajnice – Banlozi – intervencija uspješno završena

Grad Zavidovići. Na području grada Zavidovići i MZ Pašin Konak, jak vjetar uzrokovao je do nastanka materijalne štete na krovovima stambenih objekata.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati uMostaru je označen kao umjeren, a na Ivan Sedlu je označen kao zagađen.

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Jak vjetar prouzrokovao je prekide u snabdijevanju električnom energijom:

Općina Bosanski Petrovac. Od 16:13 do 21:34 sati, u prekidu je bio dio dalekovoda 20 kv Klenovac.

Grad Cazin. Od 16:55 do 21:08 sati u prekidu je bio 10 kv dalekovod Skokovi.

U gradu Cazinu i općini Velika Kladuša, jak vjetar je prouzrokovao više kvarova na niskonaponskoj mreži, ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na saniranju kvarova i normalizaciji snabdijevanja.

                                    FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR