Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.04.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 13 intervencija: tri na gašenju kontejnera sa otpadom, jedna na gašenju otpada na otvorenom, dvije na gašenju niskog rastinja, jedna na gašenju zapaljenog stabla, pet intervencija obezbjeđenja (četiri točenja goriva na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i jedan sportski događaj), te jednu tehničku intervenciju (izvlačenje tijela nastradale osobe iz potoka).

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara

od 22:45 do 23:00 sati, u Dračevicama, gdje je gorio otpad.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Donje Hrasno, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– na lokaciji Lešovina, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Opožarena površina je oko 110 duluma

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 17:20 do 20:30 sati, u mjestu Jezerski, gdje je gorjela šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 00:09 do 01:45 sati, u mjestu Đogići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 14:57 do 17:10 sati, u mjestu Stabandža, gdje je gorjela šuma.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju od 14:50 do 17:45 sati, požar otvorenog prostora na lokalitetu Marasi (Tribistovo). Opožareno je oko 5 duluma trave, niskog rastinja i borove šume. U intervenciji gašenja učestvovala su dva vatrogasca s vatrogasnim vozilom.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U protekla 24 sata, služba CZ grada Živinice pratila je stanje i radove na klizištu koje je pokrenuto na odlagalištu jalovine Rudnika uglja  “KREKA”  kop Dubrave Donje, gdje se kontinuirano provode aktivnosti na stabilizaciji klizišta.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru i Ivan Sedlu je umjeren.

                                            FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR