Svrha ove obuke bila je da se prikažu sposobnosti, odgovornosti i iskustva Mobilnog trening tima Nacionalne garde Meryland SAD koji bi mogli biti od koristi Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, drugim ministarstvima i entitetskim upravama civilne zaštite u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne […]

Opširnije

Kroz ovaj projekt, čiji je cilj prilagođavanje rizicima od poplava putem primjene tehnologija, omogućit će se vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU. Općina Čelinac nedavno je bila domaćin ceremonije na […]

Opširnije

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016. godine, posjetili su predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Američke ambasade u BiH i tim evropske komande snaga SAD-a za procjenu projekata (457TH CIVIL AFFAIRS BATTALION). U sklopu ove posjete održan je sastanak na kome su predstavnici FUCZ, koji su učestvovali u provođenju projekta donacije opreme od […]

Opširnije

Zadatak na deminiranju dijela vodovoda u naselju Hrasno sumnjive površine 1.097 m² izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Busovača B”. Nakon analize terena utvrđeno je da je prethodno deminiran dio oko tunela u kome je smješten vodovod. Zadatak obuhvata unutrašnji dio tunela dimenzija 18×200 m i dužine 618 m koji je dio infrastukturne […]

Opširnije

Tema ovog sastanka bilo je uspostavljanje službenog kontakta između Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope i Federalne uprave civilne zaštite te definisanje najvećih prijetnji i rizika od katastrofa na nivou FBiH. Šef Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope, Arman Darbinyan sa predstavnicima FUCZ, razgovarao je i o opremljenosti vatrogasnih jedinica i […]

Opširnije

Jačanje saradnje institucija na svim nivoima u BiH u sektorima voda, zaštite i spašavanja te prostornog planiranja od suštinske je važnosti za smanjenje rizika od poplava, rečeno je na Okruglom stolu pod nazivom “Unapređenje saradnje između institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava u BiH“ koji […]

Opširnije

U Budvi je od 7. do 10. aprila održana “Međunarodna konferencija za odnose s javnošću u jugoistočnoj Evropi”, pod motom “Povezivanje u pokretu”. Ova konferencija održava se po 14. put i nadograđuje komunikacijske sadržaje u skladu sa trendovima i percepcijom profesije odnosa s javnošću. Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz različitih zemalja, te […]

Opširnije

Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim institucijama u […]

Opširnije

Od 3. do 8. aprila 2016. godine na Bledu u Sloveniji održana je “Obuka rukovodećeg kadra u multinacionalnim ili višenacionalnim modulima civilne zaštite za spašavanje na vodi – IPA FLOODS LOT 1” tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi. U radnoj grupi su učestvovala 24 predstavnika Albanije, Bosne i […]

Opširnije