Federalnu upravu civilne zaštite posjetio predstavnik Vijeća Evrope

Federalnu upravu civilne zaštite posjetio predstavnik Vijeća Evrope

Tema ovog sastanka bilo je uspostavljanje službenog kontakta između Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope i Federalne uprave civilne zaštite te definisanje najvećih prijetnji i rizika od katastrofa na nivou FBiH. Šef Ureda za koordinaciju bezbjednosti na terenu Vijeća Evrope, Arman Darbinyan sa predstavnicima FUCZ, razgovarao je i o opremljenosti vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava na nivou općina i kantona u Federaciji i sigurnosnim mjerama u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu.

Pomenuti su i drugi projekti koji su planirani za naredni period kao što je Mreža volontera FUCZ i uspostava 112 jedinstvenog broja za hitne slučajeve na području Federacije BiH.

Na kraju posjete rečeno je da je ostvaren službeni kontakt i iskazana je obostrana želja za budućom saradnjom.

{loadposition 2016-04-15}