Na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać deminirana površina od 53.063,00 m²

Na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać deminirana površina od 53.063,00 m²

Radove na zadatku izvodili su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite - Bihać B, podržani timom Bihać A i mašinskim timom sa mašinom za deminiranje PT 300D. Završetkom ovog zadatka stvoreni su uslovi za vraćanje poljoprivrednog zemljišta i šume lokalnoj zajednici koji predstavljaju...
Opširnije...
FUCZ provela mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona

FUCZ provela mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona

Nedavno je bilo govora o pojavi tigrastih komaraca uz rijeku Savu koji se šire na područje BiH. Ovi komarci mogu prenijeti opasnu groznicu Zapadnog Nila koja rezultira i smrtnim ishodom. Vremenske prilike pogoduju razvoju komaraca pogotovo uz riječna područja i mjesta gdje nije pokošeno, zbog kojih...
Opširnije...
U novom biltenu IPA FLOODS, između ostalih, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj

U novom biltenu IPA FLOODS, između ostalih, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj

Druga aktivnost koja se odvija pod okriljem IPA FLOODS programa je uspostava prekograničnih procedura i podrške zemlje domaćina čiji je cilj da stvori operativni okvir za uspješno implementiranje uspostavljenih multinacionalnih modula civilne zaštite.
Opširnije...
Pripadnici FUCZ sa gradilišta regionalnog puta Tuzla-Čelić uklonili i uništili improviziranu eksplozivnu napravu sa 115 kilograma eksploziva

Pripadnici FUCZ sa gradilišta regionalnog puta Tuzla-Čelić uklonili i uništili improviziranu eksplozivnu napravu sa 115 kilograma eksploziva

Postojanje eksplozivne naprave na gradilištu su, tokom vršenja radova, izvođaču prijavili mještani sela Dokanj pored Tuzle koji su bili upoznati sa činjenicom da je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.) lokalni put preko planine Majevice zapriječen eksplozivnom napravom.
Opširnije...
Na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać deminirana površina od 53.063,00 m²
Na lokaciji “Dobrenica-Dubravica 3” u općini Bihać deminirana površina od 53.063,00 m²
FUCZ provela mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona
FUCZ provela mjere zaprašivanja komaraca na području Posavskog i Tuzlanskog kantona
U novom biltenu IPA FLOODS, između ostalih, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj
U novom biltenu IPA FLOODS, između ostalih, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj
Pripadnici FUCZ sa gradilišta regionalnog puta Tuzla-Čelić uklonili i uništili improviziranu eksplozivnu napravu sa 115 kilograma eksploziva
Pripadnici FUCZ sa gradilišta regionalnog puta Tuzla-Čelić uklonili i uništili improviziranu eksplozivnu napravu sa 115 kilograma eksploziva

Kontakt

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sjedište: Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo

tel: +387 33 779 450

fax: +387 33 779 499

Web site: http://www.fucz.gov.ba
E-mail: fucz@fucz.gov.ba