Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2024. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O zakazanom terminu održavanja ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2024. godine.

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 27.04.2024. godine sa početkom u 09 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu mogu pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o polaganju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u redovnom ispitnom roku u aprilu 2024. godine. Napominjemo; kandidati na ispit dolaze u uniformi.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA